Cứu Dữ liệu, Ổ cứng HSGT sata laptop 500GB, cơ còn quay, không detect,bad đầu đọc. Anh Phong 090X 750 379. Anh Phong cần lấy rất nhiều hình ảnh, Video, tài liệu cá nhân lưu trữ nhiều năm. - CỨU DỮ LIỆU SERVER - Chuyên Cứu dữ liệu, khôi phục dữ liệu ,HDD, Server,RAIDTP.HCM

03/01/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng HSGT sata laptop 500GB, cơ còn quay, không detect,bad đầu đọc. Anh Phong 090X 750 379. Anh Phong cần lấy rất nhiều hình ảnh, Video, tài liệu cá nhân lưu trữ nhiều năm.

Toàn bộ dữ liệu lất hết sau 1h, tổng dung lượng không nhiều, chỉ 26GB, anh Phong mang ổ cứng mới đến chép và chờ lấy ngay.

Tagged , , , , |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
TIN TỨCVIDEO