Cứu Dữ liệu Server, File SQL backup, Ổ cứng SCSI IBM Server 300GB, hư board, Lỗi IC, Lỗi cấu trúc Raid . A Thành - 016X 344 6223 - CÔNG TY XI MĂNG VICEM HOÀNG THẠCH - Thị trấn Minh Tân - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương. - CỨU DỮ LIỆU SERVER - Chuyên Cứu dữ liệu, khôi phục dữ liệu ,HDD, Server,RAIDTP.HCM

05/10/2017 Cứu Dữ liệu Server, File SQL backup, Ổ cứng SCSI IBM Server 300GB, hư board, Lỗi IC, Lỗi cấu trúc Raid . A Thành – 016X 344 6223 – CÔNG TY XI MĂNG VICEM HOÀNG THẠCH – Thị trấn Minh Tân – huyện Kinh Môn – tỉnh Hải Dương.

Anh Thành gửi chuyển phát nhanh hai ổ cứng Server từ Tỉnh Hải Dương, dữ liệu PHÒNG KỸ THUẬT & NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI. Toàn bộ dữ liệu 122GB file backup Mysql lấy hết sau 3h sửa board ổ cứng, Fix lại cấu trúc Raid, toàn bộ dữ liệu Import vào Server mới hoạt động tốt.

Tagged , , , , , |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
TIN TỨCVIDEO